DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ditte Alexandra Winther-Lindqvist

ph.d., Lektor

Ditte Alexandra Winther-Lindqvist
Se relationer på Aarhus Universitet

Ditte A. Winther-Lindqvist er ansat som lektor i udviklingspsykologi med forskningsområde indenfor 0-18 åriges liv, udvikling og aktiviteter. Dittes forskning handler i disse år mest om børns og unges sorg ved tabet af en forælder, samt i mødet med en forælders svære sygdom. På førskoleområdet er det særligt spærgsmål knyttet til børns leg i børnehaven, legens betydning for udviklingen og hvordan voksne kan understøtte børns leg og legemiljøer (herunder den fysiske indretning af rum og interiør). I de senere år har hun også været involveret i forskning i kvalitet i dagtilbud, i forhold til indretning af lege- og læringsmiljøer i daginstitutioner, samt overgangen til skole. Dittes forskning omhandler også større børn og overgangen til udskolingen i forbindelse med udvikling af social identitet på tærsklen til ungelivet. Ditte er tilknyttet forskningsprojektet "Sorgens Kultur" financieret af Obel Fonden. Her skal hun undersøge sorg som personligt eksistentielt forhold i ungelivet belyst ud fra eksistensfænomenologi og kulturpsykologisk udviklingsteori. Projektet varer frem til 2022 og har sin egen afdeling på AU, DPU.

Underviser på kandidaten i Pædagogisk psykologi, som forelæser, holdunderviser, vejleder og koordinator på fagmodul 1. 

...

Profil

Ditte Winther-Lindqvists udviklingsforskning placerer sig i krydsfeltet mellem udviklingspsykologi, kulturpsykologi, social- og personlighedspsykologi med vægt på barnets perspektiv på og deltagelse i institutionelle praksisser og aktiviteter. De teoretiske inspirationskilder er kultur-historisk udviklingsteori, kultur-psykologi, eksistensfænomenologi, og økologisk psykologi. Hendes nuværende forskning drejer sig om at undersøge sorg fra et personligt eksistentielt første persons perspektiv udfra et udviklingsbegreb om den personlige historie. Herudover arbejdes der stadig i nogen grad med at undersøge og dokumentere børns udvikling gennem leg i forskellige daginstitutionsmiljøer, herunder den sociale identitet i jævnaldrende grupper ud fra et kontekstuelt udviklingsperspektiv, hvor den personlige tilblivelse forstås igennem sociale og kulturelle forhold. Endvidere forskningsprojektet om teenagere med alvorligt somatisk syge forældre afsluttet. Undersøgelsen benytter et mixed methods design, med interviews med de unge om hverdagsliv, udfordringer og overvejelser der vedr. deres liv med en syg forælder. Samtidig foretages en kvantitativ sammenlignende undersøgelse af de unges symptomer (SCL-90-R) ved henvendelse til organisationen Børn, Unge og Sorg. Undersøgelsen kortlægger og sammenligner de unges trivsel og symptomer som det ser ud når de har mistet en forælder eller lever med en alvorligt syg forælder. Implikationer for de unges udvikling, trivsel og deltagelse i unge-liv og uddannelse undersøges i dialog med anden ungdomsforskning, sorg og sygdomsteori, samt forskning i risiko og resiliens.

 

Vis alle (54) »

Vis alle (47) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 200410