DPU

Aarhus Universitets segl

Ditte Alexandra Winther-Lindqvist

ph.d., Lektor

Ditte Alexandra Winther-Lindqvist
Se relationer på Aarhus Universitet

Ditte A. Winther-Lindqvist er ansat som lektor i udviklingspsykologi med forskningsområde indenfor 0-18 åriges liv, udvikling, aktiviteter og relationer. Ditte er forskningsprogramleder for ”småbørnsliv i dagtilbud” og hendes forskning på dagtilbudsområdet handler primært om leg og omsorg. På dagtilbudsområdet er det særligt spørgsmål knyttet til børns leg i børnehaven, legens betydning for udvikling, trivsel og identitet, og hvordan voksne kan understøtte børns leg og legemiljøer (herunder den fysiske indretning af rum og interiør). Professionel omsorg for børn i dagtilbud er et nyt forskningsområde under interessen for spørgsmålet om kvalitet i dagtilbud. En anden forskningsinteresse er indretningen af lege- og læringsmiljøer i daginstitutioner, samt overgangen til skole. Dittes forskning omhandler også større børn og overgangen til udskolingen i forbindelse med udvikling af social identitet på tærsklen til ungelivet. Ditte er tilknyttet forskningsprojektet "Sorgens Kultur" finansieret af Obel Fonden. Her undersøger hun sorg som personligt eksistentielt forhold i ungelivet belyst ud fra eksistensfænomenologi og kulturpsykologisk udviklingsteori. Projektet varer frem til 2022 og har sin egen afdeling på AU, DPU.

Ditte underviser på kandidaten i Pædagogisk psykologi, som forelæser, holdunderviser, vejleder og koordinator på fagmodul 1. 

Profil

Ditte Winther-Lindqvists udviklingsforskning er interdisciplinær og inddrager psykologiske, filosofiske, antropologiske og eksistentielle perspektiver på børn og unges liv og udvikling. Hendes forskning placerer sig i krydsfeltet mellem udviklingspsykologi, kultur-historisk teori og fænomenologi, med vægt på barnets perspektiv på og deltagelse i institutionelle praksisser, aktiviteter og relationer. Det syntetiske og integrative arbejde mellem discipliner og teorier har til formål at formulere en kontekstuel og oplevelsesrelevant udviklingspsykologi. Alle emner der har stor betydning for børns og unges liv har interesse i denne forskning: leg, overgange, venskaber, omsorg, fællesskab, sorg, sygdom og kriser, identitet. På børneområdet drejer hendes forskning sig særligt om leg, legekultur, pædagogik og omsorg i dagtilbud. – herunder spørgsmålet om indretning og indstilling til legen i dagtilbud på praksis og policy niveau. Og på ungeområdet handler hendes nuværende forskningsprojekt om at undersøge sorg fra et personligt eksistentielt første persons perspektiv udfra et udviklingsbegreb om den personlige historie. Implikationer for de unges udvikling, trivsel og deltagelse i unge-liv og uddannelse undersøges i dialog med anden ungdomsforskning, sorg- og sygdomsteori, samt forskning i risiko og resiliens.

 

Vis alle (72) »

Vis alle (63) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 200410