Beskrivelse

Kurset giver en grundlæggende indføring i forskellige dyregruppers økologiske tilpasninger, bestandsdynamik og økologiske samspil under forskellige landskabs- og miljøforhold. Der lægges vægt på, hvorledes denne viden kan anvendes i forbindelse med specifikke forvaltningsstrategier omfattende bæredygtig bestandsudnyttelse, forvaltningsmæssig håndtering af skadevoldende arter, invasive arter, samt beskyttelse af truede arter og deres habitater. Kursets udgangspunkt er fugle og pattedyr. Kurset har fokus på tilegnelse af praktiske færdigheder i forbindelse med tilrettelæggelse af faunaøkologiske feltundersøgelser, numerisk behandling af bestandsdata, omsætning til konkret forvaltning samt skrivning af egen projektrapport i format af en videnskabelig artikel.
Kursus periode01/02/201801/07/2018
Kursus niveauKandidat niveau
Kursusformat10