Beskrivelse

Disciplinen skal bibringe den studerende teoretisk viden, analytiske færdigheder og praktisk produktionserfaring i forhold til lyd som design og branding, med særlig vægtning af musik. Den studerende skal gennem kurset opnå indsigt i lyds (herunder musiks) funktionsmåder, udtrykspotentialer og konkrete kommunikation i specifikke produkt- og anvendelsessammenhænge. I arbejdet med udvalgte cases, steder og lydprodukter/-materialiteter inddrages såvel overordnede produktions- og receptionsperspektiver som (kultur)politiske og etiske overvejelser i forbindelse med den valgte branding- og/eller designstrategi. Disciplinen indeholder desuden en entreprenøriel toning, som skal give den studerende redskaber til selv at kunne skabe og realisere muligheder inden for brug af musik og lyd i en bred kommunikativ og informativ praksis.
Kursus periode01/02/202001/07/2021
Kursus niveauKandidat niveau
Kursusformat10