Beskrivelse

Formålet med faget er at give de studerende indblik i den litterære kultur og litteraturens institutionelle vilkår og sætte dem i stand til at koble empirisk og teoretisk analyse inden for fagets genstandsområde.
Med særligt fokus på bogen som medie opbygger disciplinen Litterær kultur indsigt i samspillet mellem litterær analyse og refleksion over litteraturens materialkulturelle dimension og litteraturens funktionsmåde på et nationalt og internationalt marked. I faget Litterær kultur oparbejdes viden, begreber og metoder, som giver indsigt i litteraturen som medium og i dens sociologiske, kulturpolitiske og institutionelle sammenhænge. Følgende delområder indgår i undervisningen: bogmediet, bogens materialkultur, litteratursociologi og kulturanalyse. I alle delområder tilstræbes en belysning af dynamikken mellem værkinterne strategier og værkeksterne betingelser.
Kursus periode31/08/202030/11/2020
Kursus niveauKandidat niveau
Kursusformat10