Beskrivelse

Formålet med faget er at gøre den studerende i stand til a) at forstå centrale teoridannelser om kulturlivet og dets institutionaliseringer, politik og praksisformer, b) at kende og anvende relevante kulturanalytiske metoder, c) på baggrund heraf at analysere kulturlivets aktuelle problemstillinger og cases på lokalt, nationalt eller internationalt niveau.
Faget omfatter viden om og analyse af kulturlivet som et særskilt praksisfelt i det moderne samfund. Faget giver en generel indføring i teoridannelser om kulturlivets samfundsmæssige funktion, institutionalisering, politik og praksisformer. Der introduceres til kulturanalytiske metoder, og disse anvendes i praksis på analyser af kulturlivets aktuelle problemstillinger og cases. Der arbejdes her med empiriindsamling/-generering og analyse af konkrete institutioner og kulturelle begivenheder og med temaer som fx kulturel globalisering, digital mediekultur, sammenlignende kulturpolitik, kulturvaner, smagsfællesskaber, publikumsudvikling, kreativitetsdiskurser, deltagelsesformer og demokratisering.
Faget giver den studerende en overordnet orientering og analytisk kompetence i relation til kulturlivets institutionaliseringer og praksisformer. Faget kvalificerer til at forstå og arbejde med kunst- og kulturlivet som et felt med komplekse samfundsmæssige rammer og funktioner og med mangfoldige institutions- og deltagelsesformer. Faget bygger videre på Moderne kultur, men fokuserer på kompetencen til at analysere og agere i kulturlivet.
Kursus periode02/09/2019 → …
Kursus niveauBachelor niveau
Kursusformat10