Psykologisk Institut

Carsten René Jørgensen

Professor

Carsten René Jørgensen
Se relationer på Aarhus Universitet

Igangværende forskningsprojekter

  • Den menneskelige psykologi i senmoderniteten, herunder kulturelt medbestemte forandringer af klinisk psykologisk teori og praksis samt hvorledes elementer i samtidskulturen kan influere på udvikling af særlige former for psykiske vanskeligheder
  • Moderne psykoanalytisk psykoterapi af svære borderline lidelser. Udforskning af centrale elementer i psykoterapeutisk arbejde, herunder forholdet imellem specifikke behandlingsmetoder, terapeutens mere personlige kvaliteter, etablering og opretholdelse af psykoterapeutisk holdning og behandlingsudbytte.
  • Empirisk kortlægning af behandlingseffekt og mulige virkningsfaktorer i psykoanalytisk behandling af borderline personlighedsforstyrrelser - i samarbejde med Klinik for personlighedsforstyrrelser, Aarhus Universitetshospital.
  • Menneskets identitetsudvikling med særligt fokus på ungdomsårene og tidlige voksenliv.
  • Forståelse og psykoterapeutisk behandling af middelsvære og svære identitetsforstyrrelser, herunder forståelse og behandling af identitetsdiffusion hos mennesker med personlighedsforstyrrelser.
  • Empirisk udforskning af identitetsfunktion og identitetsforstyrrelser hos mennesker med især borderline og narcissistisk personlighedsforstyrrelser - baseret på både kvantitative og kvalitative data - i samarbejde med Klinik for personlighedsforstyrrelser, Aarhus Universitetshospital.
  • Beskrivelse af identitetsforstyrrelser hos enkeltindivider og i samtidskulturen - baseret på eksisterende empiri og teoretiske forståelsesmodeller.

 

Forskningsområder

Vis alle (157) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 138672