Aarhus Universitets segl

Anne Maj Nielsen

Cand. psyk., Ph.d., Lektor, Lektor

Anne Maj Nielsen
Se relationer på Aarhus Universitet

Undervisning

  • Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, Studieordning 2017: Modul 1, Modul 2, Modul 5: Valgfag, Modul 6: Speciale.
  • Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, Studieordning 2012: Modul B - Pædagogisk psykologiske undersøgelsesmetoder. Modul E - Fordybelsesværksted. Specialer - koordinator og specialevejleder.
  • Ph.d.-uddannelsen, DPU/IUP. Vejledning af ph.d.-studerende. Unidervisning i Læringsteorier.
  • Kandidatuddannelse i Pædagogogisk Psykologi, Studieordninger fra 2000 - 2011: Modul 1 - Introduktion til pædagogisk psykologi (modulansvarlig, undervisning og bedømmelse), Modul 2 - Læring, kognigtion og udvikling (modulansvarlig, undervisning, vejledning, bedømmelse), Modul 3 - Socialitet, tilblivelse og udvikling (undervisning), Modul 4: Undersøgelsesmetoder og metodologi (undervisning, bedømmelse), Specialer: Vejledning.
  • Cand.pæd.-uddannelse i psykologi. 
  • PD-uddannelsen i psykologi

Deltagelse i netværk med forskningsinstitutioner

Bæredygtig Uddannelse og Bæredygtige Levefællesskaber. Samarbejde om projektudvikling og forskning med Lektor Jesper Holm og Lektor Birgitte Ravn, Institut for Sundhedsfremme, Roskilde Universitet. Desuden indgår UC Sjælland og Marjatta i samarbejdet.

Nærvær og relationskompetence i læreruddannelse. Samarbejde med UC VIA. Desuden indgår Foreningen Børns Livskundskab i samarbejdet.

Samarbejde med Institut for Idræt, Københavns Universitet, om udvikling af teori og metode vedr. kropslig læring og pædagogik, bl.a. i forhold til andre udtryksformer. Kontaktperson i samarbejdet: Helle Rønholt.

Foredrag

Mindfulness i skolen. Foredag på pædagogisk dag, Spjellerup Friskole, Faxe. 6.10.2012.

Børns tegninger og børns udtryk gennem billedsprog - foredrag i børnehave
Legens betydning for børn - foredrag i børnehave

Formidling
Børn og tv - bidrag til artikel i Forældre & Børn nr.3, marts 2001.
Lær at tolke barnets tegninger - bidrag til artikel i Forældre & Børn nr.8, august 2001.

Debatter

Far, mor og børn - medvirken i udsendelse med fokus på børns oplevelser af tv's skildringer af flybombningerne af World Trade Center 11. september 2001, TV2, 13. september 2001 kl. 20.00-20.30.

Profil

Anne Maj Nielsens forskning er baseret på en grundlæggende interesse for, hvordan sanselig oplevelse, erfaring og erkendelse får betydning for menneskers læring og læreprocesser i deres relationelle samspil, eksistentielle livssituationer og kulturelle sammenhænge. Det teoretiske grundlag i forskningsarbejderne er dels kulturpsykologisk med vægt på, hvordan sociokulturelle betydninger i praksisformer, genstande, billeder og sprog tilbyder særlige forståelser, erfaringsmuligheder og erkendelser af sanselige oplevelser. Dels er det teoretiske grundlag fænomenologisk og eksistentielt med vægt på det individuelle subjekts sansebaserede oplevelse af væren, af sig selv, af andre og af den materielle, den levende og kulturelle omverden. Forholdet mellem kropslig-sanselige og sociokulturelle oplevelser og læreprocesser er centrale i hendes arbejde med forskellige områder: børns billedudtryk og andre kropslig-sanselige udtryksformer og læring, sanselige oplevelser af elektroniske medier og deres betydning i børns liv og læring, sansetræning og mindfulness-inspireret opmærksomhedstræning af børn og voksne, kropslig-sanselig social arv i pædagogik og skole, sanselige-æstetiske læreprocesser i hverdag og uddannelse og deres betydning for trivsel, sociale samspil og faglig og organisatorisk læring.

Forskningsprojekter:

Lærerstuderendes læring af relationskompetence og nærværende opmærksomhed (2012 - 2016). En kvalitativ undersøgelse af, hvordan særlige aktiviteter og fokus på træning af nærvær og relationskompetence kan bidrage til lærerstuderendes relationskompetence. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Professor Per Fibæk Laursen, Lektor Mia Herskind, Læreruddannelsen ved VIA/Aarhus og Foreningen Børns Livskundskab.

Børns oplevelse af meditation og mindfulness i skolen (2010-2012). En kvalitativ undersøgelse af en særlig form for kontemplativ undervisning og dens virkninger med fokus på børnenes trivsel og læremuligheder. I undersøgelsen indgik en klasse i et skoleår fra 5. til 6. klassetrin. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med forskningsassistent og cand.pæd.pæd.psyk. Marie Kolmos.

Læreres læring af nærvær gennem arbejde med meditative øvelser og relationskompetence (2009-2011). En kvalitativ undersøgelse af læreres læreprocesser forbundet med kursusdeltagelse, egen træning, øvelse og supervision sideløbende med arbejde i skole. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med lektor, ph.d. Mia Herskind og Foreningen Børns Livskundskab.

Læring og udtryksformer i indskolingen. En longitudinel undersøgelse, der sigter mod at belyse, hvordan børn i indskolingsforløb lærer og som led i udvikling og læring anvender forskellige udtryksformer: kroppens bevægelser, talens og skriftens sprog, sang og musik samt billedudtryk. 1997-2004. Projektleder.

Skolen og social arv. Undersøgelsen sigter mod at belyse processer i skolen, der kan hhv. kompensere for eller fremme negativ social arv hos børn. Undersøgelsen er et kerneprojekt under forskningsprogrammet om social arv, der varetages af SFI, AKF, SI og DPU. 2000-2003. Projektleder af kerneprojekt.

Evaluering af arbejde med ”Operation Udadvendt Energi” i form af sansetræning på Hellig Kors Skole, Nørrebro. 2001. Projektleder. Evaluering af arbejde med ”Operation Udadvendt Energi” i form af sansetræning på Ellebjerg skole, Jagtvejens skole, Skovvangsskolen og Vridsløselille skole. 2001-2002. Projektleder.

 

Vis alle (95) »

Vis alle (17) »

Vis alle (85) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 32128728