Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Regeringens ekspertudvalg om børn, unge og markedsføring (Ekstern organisation)

Aktivitet: Medlemsskab - typerMedlemskab af udvalg, råd og nævn

Se relationer på Aarhus Universitet

Jens Christian Nielsen - Medlem

Regeringsudvalget om børn, unge og markedsføring er nedsat med udgangspunkt i regeringsgrundlaget, hvor det fremgår at ”regeringen vil nedsætte et bredt sammensat udvalg, som skal analysere mulighederne for at styrke forbrugerbeskyttelsen for børn og unge under 18 år”. Dette fremgår også af regeringens forbrugerpolitiske eftersyn ”Trygge forbrugere, aktive valg” (august 2012).

Baggrunden for udvalgsarbejdet skal findes i det forhold, at børn og unge er storforbrugere af medier og nye teknologier, og de hver dag er udsat for markedsføring, kampagner og reklamer på forskellige platforme. Der eksisterer allerede i dag en regulering af reklamer rettet mod børn og unge. Ifølge markedsføringsloven skal de erhvervsdrivende tage særligt hensyn i de tilfælde, hvor deres markedsføring direkte er rettet mod børn og unge. Børn og unge bliver imidlertid også eksponeret for reklamer via medier - fx på TV og internettet - der retter sig mod voksne. Det er en udfordring i forhold til forbrugerbeskyttelsen af børn og unge, da reklamer, som ikke er rettet mod børn og unge, ikke skal iagttage ovennævnte særlige hensyn.

Markedsføring og den øgede brug af internet og mobiltelefoner rejser derfor en række spørgsmål om, hvorvidt den eksisterende forbrugerbeskyttelse af børn og unge er tilstrækkelig, eller om der er behov for tiltag, som kan styrke den. Der er samtidig behov for at vurdere, om der, i lyset af de initiativer, der allerede er taget i regi af blandt andet Penge- og Pensionspanelet, skal ske en yderligere indsats i forhold til den finansielle forståelse hos børn og unge. Det er vigtigt, at børn og unge er i stand til at forholde sig fornuftigt og kritisk over for den markedsføring, de mødes med. Det er i sidste ende forældrene, der har ansvaret for deres børn under 18 år, også når det gælder økonomiske anliggender. Børn og unge under 18 år kan dog i en række tilfælde gyldigt indgå aftaler og bruge deres egne penge. Dog kan der – uanset om en aftale skal betragtes som gyldig eller ej – være behov for at tage højde for, at børn er lettere at påvirke og ikke altid har den erfaring, der kræves for at gennemskue mere komplicerede købssituationer. Det kan stille både unge og deres forældre i uheldige situationer.

Som led i udvalgsarbejdet skal der tilvejebringes ny viden på området. Udvalget består af i alt 12 medlemmer, som erhvervs- og vækstministeren udpeger i egenskab af deres personlige kvalifikationer. Medlemmerne skal have erhvervsmæssig indsigt og kompetencer inden for forbrugerlov, børn og unges adfærd, reklamers effekt, umyndiges brug af mobiltelefoner og betalingstjenester, markedsføring af finansielle produkter, internetbaserede medier samt kendskab til udenlandske erfaringer på området. Medlemmernes viden og kompetencer skal være såvel praktiske som forskningsmæssige., der skal se nærmere på behovet for nye tiltag til beskyttelse af børn og unge i forhold til markedsføring og i forhold til deres køb og forbrug.

Udvalget skal behandle emnerne:
•Reklamer rettet mod børn og unge
•Børn og unges brug af internettet og mobiltelefoner
•Børn og unges vilkår som forbrugere, herunder finansiel forbrugerforståelse

Udvalget skal på baggrund heraf komme med anbefalinger i forhold til:
•Behovet for at styrke gældende regler eller indføre nye regler vedrørende dels markedsføring rettet mod børn og unge, dels børn og unges forbrug. I denne forbindelse skal relevant EU-retlige og anden international regulering, som sætter begrænsninger for national lovgivning, samtidig belyses.
•Behovet for at styrke eksisterende retningslinjer og vejledninger fra Forbrugerombudsmanden og evt. behov for udarbejdelse af nye.
•Yderligere tiltag, fx analyser og informations- og undervisningsindsats, som vil kunne danne grundlag for en forbedret forbrugerbeskyttelse af børn og unge.

Udvalget skal være afsluttet senest juni 2014.

Ekspertmedlem på baggrund af min viden og forskning om børn og unges adfærd og hverdagsliv

Body type: Ekspertidvalg
apr. 2013aug. 2014

Ekstern organisation

NavnRegeringens ekspertudvalg om børn, unge og markedsføring

    Emneord

  • Børn og unge, reklamer og markedsføring, nye medieplatforme, finansiel forståelse, forbrug

ID: 53951078