Netværk for emotionsforskning (Ekstern organisation)

Aktivitet: Medlemsskab - typerMedlemskab af forskningsnetværk

Se relationer på Aarhus Universitet

Anne Marie Pahuus - Medlem

  • Afdeling for Filosofi
 

Gennem et tværfagligt forskerteam har en række humanistiske forskere på Århus Universitet samlet sig under videnssamfundsprogrammet 'Emotion, viden og kultur' for at bidrage til den aktuelle europæiske forskningsindsats på emotionsområdet og herigennem gøre et forskningsområde i vækst til en integreret del af et dansk forskningsmiljø. Målet for projektet er en afdækning og tematisering af følelsernes plads og funktion under de forandrede betingelser som gælder for et moderne videnssamfund med dets nye måder at organisere, skabe og omsætte viden på. Udgangspunktet for denne type forskning er, at erfaringer, livsytringer, hverdagsoplevelser, iscenesatte oplevelser og institutioner holdes sammen via de spor af affektiv art, som de sætter. Emotionalitet kan dermed siges at være alle de måder, hvorpå vores mentale og fysiske sundhed påvirkes og skabes, ligesom mere diffuse stemninger kan siges at præge en hel kultur.

 

Forskningsfeltet kan opdeles ud fra en følelsernes typologi, som efterhånden er blevet bredt accepteret blandt humanistiske emotionsforskere.

 

1) Kropsinitierede og sansebundne følelser, umiddelbare og prerefleksive oplevelser og fornemmelser (knugende fornemmelse, boblende, brændende etc. fornemmelse) men også før-refleksiv viden. Blandt arvtagere fra James-Lange teorien om muskulaturens bevægelser som følelseskonstituerende er den mest berømte nulevende psykologen Paul Ekman (UCSF), der opregner et antal 'basic emotions'.2) Refleksive følelser (sorg, vrede, skam, stolthed etc.) hvormed vi vurderer verden og som konstituerer den menneskelige identitetsdannelse som en særligt type spejling i omverdenen. Emotionernes i deres samfundsmæssighed og i deres karakter af moralske domme. 3) Gentandsløse følelser eller stemninger (f.eks. angst, glæde, melankoli, uro, lykke og ulykke). I æstetikforskningen og i den filosofiske æstetik, eksistensfilosofi og metafysik indgår disse som et væsentligt element både som kunstteoretiske grundbegreber og som typer af tilværelsesforståelse

 

Med det århusianske forskningsinitiativ ønsker vi at bidrage med forskning på alle tre områder med særligt fokus på de krydsfelter, der findes mellem kropslighed, samfund og stemthed. Vi vil inden for projektets rammer gennemgøre følgende konkrete delprojekter, som resulterer i forskellige aktiviteter og initiativer rækkende fra internationale konferencer, over workshops og seminarer, til redigerede tværfaglige udgivelser.


Navn: Forskningsleder
31 jan. 200731 dec. 2009

Ekstern organisation

NavnNetværk for emotionsforskning

ID: 3360118