Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Ekstern organisation)

Aktivitet: Medlemsskab - typerMedlemskab af udvalg, råd og nævn

Se relationer på Aarhus Universitet

Torben K. Jensen - Medlem

Arbejdsgruppe om undervisningskvalitet


Formål
Det er arbejdsgruppens opgave at udarbejde en rapport, der indeholder eksempler på god praksis inden for en række områder, der har betydning for undervisningskvaliteten. Det gælder såvel eksempler på konkrete nye undervisningsformer indenfor forskellige faglige sammenhænge som eksempler på incitamenter, der i udenlandsk sammenhæng anvendes i forhold til at sikre god kvalitet i undervisningen.

Arbejdsgruppen skal tage udgangspunkt i international såvel som national forskning og erfaringer på området. Samtidig er det muligt for arbejdsgruppen at trække på andre videnressourcer, herunder fx Danmarks Evalueringsinstitut.

Arbejdsgruppen kan rette sine anbefalinger til såvel universiteterne, aftagerne af bachelorer og kandidater som til Videnskabsministeriet


Body type: Arbejdsgruppe
16 jun. 20056 feb. 2006

Ekstern organisation

NavnMinisteriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

ID: 44354080