Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Ekstern organisation)

Aktivitet: Medlemsskab - typerMedlemskab af udvalg, råd og nævn

Se relationer på Aarhus Universitet

Torben K. Jensen - Medlem

  • Center for Læring og Uddannelse (CLU)
Arbejdsgruppe vedr. god undervisningskvalitet

Af aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen fra november 2006 fremgår
det, at den pædagogiske indsats på universiteterne skal styrkes. Det indebærer
bl.a., at de studerende skal vejledes bedre igennem deres studieforløb med henblik
på at undgå unødigt frafald, og at undervisningsformen skal tilpasses de studerendes
behov og understøtte en aktiv indlæring. Der er afsat 69 mio. kr. i 2007,
69 mio. kr. i 2008 og 75 mio. kr. i 2009 til Ændring af undervisningsformer,
styrket studievejledning og efteruddannelse .
2. Arbejdsgruppens formål
For at følge op på anvendelsen af disse midler fra globaliseringspuljen og sikre
en måling af effekten af investeringerne nedsætter Uddannelsespolitisk kontor,
Universitets- og Bygningsstyrelsen en arbejdsgruppe, der skal udforme kriterier
for god undervisningskvalitet. Kriterierne skal gøre det muligt at dokumentere
god undervisningskvalitet og ligge til grund for en måling af undervisningskvaliteten
og universiteternes indsats på området. Kriterierne skal kunne anvendes af
alle danske universiteter og danne udgangspunkt for en benchmarking.

Body type: Arbejdsgruppe
15 maj 200729 okt. 2007

Ekstern organisation

NavnMinisteriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

ID: 10664333