Medlem i bedømmelsesudvalg på Isabell Fridhs doktoravhandling "Vårdmiljö, vård och omvårdnad vid livets slut inom intensivvård".  Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. (Ekstern organisation)

Aktivitet: Medlemsskab - typerMedlemskab af bedømmelsesudvalg

Se relationer på Aarhus Universitet

Elisabeth Hall - Medlem

  • Afdeling for Sygeplejevidenskab
Navn: Medlem i betygsnämnd
1 sep. 20092 okt. 2009

Ekstern organisation

NavnMedlem i bedømmelsesudvalg på Isabell Fridhs doktoravhandling "Vårdmiljö, vård och omvårdnad vid livets slut inom intensivvård".  Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

ID: 19355651