Kulturministeriet (Ekstern organisation)

Aktivitet: Medlemsskab - typerMedlemskab af udvalg, råd og nævn

Se relationer på Aarhus Universitet

Mette Krogh Christensen - Medlem

  • Institut for Idræt
Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning

Udvalget er oprettet i henhold til lov om Danmarks Forskningsråd og offentlige forskningsudvalg m.m. og har status som Kulturministeriets udvalg for idrætsforskning. Konkret har Kulturministeriets udvalg for idrætsforskning til opgave: at støtte forsknings- og udviklingsopgaver på idrætsområdet at uddele stipendier med relation til idrætsforskningen at iværksætte forskningsprojekter på idrætsområdet at rådgive og på opfordring afgive indstillinger til ministeriet om: - forskningen på idrætsområdet, dens kvalitet og samfundsmæssige relevans - væsentlige forskningspolitiske spørgsmål på idrætsområdet, herunder om ministeriets deltagelse i tværgående forskningssamarbejde på idrætsområdet både nationalt og internationalt - forskningsevalueringer og deres opfølgning - formidlingen af forskningsresultater på idrætsområdet til såvel andre forskere som øvrige brugere og finansieringen af dette - finansiering af forskningen på idrætsområdet via basismidler, forskningspulje og andre puljer, der kan forbedre forskningens vilkår - anvendelse af ministeriets midler til idrætsforskning - særlige forskningsinitiativer på idrætsområdet, f.eks. udformning af særlige forskningsprogrammer at følge udviklingen inden for relevant dansk og international forskning på idrætsområdet
Navn: Medlem

Body type: Forskningsudvalg
1 apr. 20041 apr. 2007

Ekstern organisation

NavnKulturministeriet

ID: 1002689