Fagforening og/eller professionel organisation?: Lærerkredsene i spændingsfeltet mellem professionsudvikling og traditionelle lønmodtagerstrategier

Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag og mundtlige bidrag

Se relationer på Aarhus Universitet

Lotte Bøgh Andersen - Foredragsholder

  • Institut for Statskundskab
Lærernes strategier: Belastning/profession Folkeskolelærerne forsøger ubetinget at komme til at lave mindst muligt. I hvert fald hvis man skal tro en udbredt fordom. Men i virkeligheden tæn¬ker folkeskolelærerne og deres fagforening på andet end højere løn og min¬dre arbejde. I afhandlingen ”Offentligt ansattes strategier. Aflønning, arbejds¬belastning og professionel status for dagplejere, folkeskolelærere og tandlæger” konstaterer Lotte Bøgh Andersen, at offentligt ansatte – herunder folke¬skolelærerne – er splittede mellem deres snævre økonomiske interesser og hensynet til faggruppens professionelle status. Offentligt ansatte (og især deres fagforeninger) forsøger ’selvfølgelig’ at tilgodese deres egne økonomiske interesser. Det interessante er de situa¬tioner, hvor de står i et dilemma mellem professionelle hensyn og kortsigtede økono¬miske interesser. Ofte kan man ikke tilgodese begge hensyn på en gang. Professionel status handler om offentlighedens opfattelse af faggruppen og dens medlemmer, og hvis man som faggruppe ubetinget forsøger at komme til at lave mindst muligt og skrabe flest muligt penge til sig, bliver man ikke anerkendt for sin særlige viden og faglighed. I hvert fald delvist på grund af lærernes egne strategier – især deres forsøg på at reducere arbejdsbelastningen i 1990’erne i forbindelse med UFØ-aftalen – er offentligheden ikke overbevidst om, at lærerne har en teoretisk, specialet viden og særlige normer for deres virke. Selvom lærerforeningen tilsyneladende har ændret strategi, står folke¬skolelærerne stadig midt imellem at være (og blive opfat¬tet som) lønmodtagere og professionelle. Folkeskoledelen af ph.d. af¬handlingen handler især om dilemmaet mellem økonomi og professiona¬lisme, hvilket også vil være omdrejningspunktet i oplægget. Herunder be¬svares følgende spørgsmål: • Har lærernes faglige repræsentanter faktisk nedtonet arbejdsbelast¬nings¬strategien? • Hvorfor har de i givet fald gjort dette? Måske virker arbejdsbelast¬nings¬strategien ikke? • Hvad med arbejdsgiversiden? Kan det lykkes for lærerne at indgå troværdige kontrakter med kommunerne om udveksling af ’garanti for gode ydelser’ til gengæld for professionel autonomi og status? • I hvilket omfang har lærerkredsene benyttet muligheden for at træffe forskellige strategiske valg på dette område, og kan der siges noget om effekten heraf i form af undervisningsbelastning, ressourcetildeling, løn og ultimativt elevernes karakter? Lærernes strategier beskrives og sammenlignes med tandlægernes og dag¬plejernes strategier i selve afhandlingen, som koster 100 kr. og kan bestilles på politica@ps.au.dk. Baggrundsrapporten om folkeskolesektoren indehol¬der flere tekniske detaljer og findes på www.ps.au.dk/lotte/folkeskole.pdf. En kort sam¬menfatning af resultaterne vedr. lærerne findes desuden på http://www.ps.au.dk/lotte/sammenfatning%20030305.doc.
Emneord: profession, strategi
18 jan. 2006

Begivenhed (Konference)

TitelHovedstyrelsesmøde i Danmark Lærerforening
Dato18/01/200618/01/2006
EmneFagforeningsstrategier og professionalisme
ByKøbenhavn

    Emneord

  • profession, strategi

ID: 718401