European Conference on Reflective Practice-based Learning

Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typerDeltagelse i eller organisering af konference

Beskrivelse

Keynote
Relationer mellem teori og praksis kan udfordre og udvikle Refleksiv praksislæring

UCN’s hvidbog Refleksiv Praksislæring indeholder et unikt didaktisk programskrift for en professionshøjskole, som ikke alene adskiller sig fra, hvordan andre professionshøjskoler forholder sig deres pædagogiske opgave men også markerer en tydelig position ift universiteternes bacheloruddannelser særligt hvad angår det faglige og det didaktiske arbejde med at relatere teori og praksis. Her skitseres generelle intentioner om at skabe en institutionel didaktisk tilgang på tværs af mange forskellige uddannelser, som både tæller erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Det begrundes med udgangspunkt i teorier om relationer mellem teori og praksis, om refleksion, praksis og læring, og det udmøntes i seks didaktiske principper for undervisningen på professionshøjskolen. Refleksiv praksislæring tager således (Jf. Jorgensen 2005) udgangspunkt i en dialektisk relation mellem teori og praksis til fremme for et blik for, hvordan viden teoretisk viden og studerendes oplevelser kan omsættes i praksis. Jeg vil i dette kapitel anvende samme udgangspunkt i Jorgensen (2005) men også fortolkninger heraf (Haastrup og Knudsen 2015 og Knudsen 2019) til at udfordre og udvikle refleksiv praksislæring, som den kommer til udtryk i hvidbogen. Dels vil jeg pege på, at Refleksiv praksislæring ikke blot kan siges at udtrykke en dialektisk men (i henhold til Jorgensen) også indebærer en polær teori og praksisrelation (dvs. at forbinde teori og praksis igennem hypotese udkast og eksperimenter). Dette udvider alsidigheden i konceptet betragteligt og tilskynder til en præcision i formuleringen af det. Desuden overses en række kvaliteter ved både den dialektiske og polære teori og praksisrelation fx omkring videreuddannelse og eksperimenterende arbejdsformer, som jeg i kapitlet trækker frem til den omtalte præcision. Som en udfordring til Refleksion praksislæring og UCN vil jeg i tråd med Jorgensen spørge, hvorfor hverken dikotomiske eller fusionære teori og praksisrelationer indgår i konceptet. En dikotomisk teori og praksisrelation ville kunne fremme tilegnelsen af begreber og system uafhængigt af praksis og gavne et fagligt repertoire i senere brug. En fusionær teori og praksisrelation ville kunne sætte fokus på de etiske, politiske og kulturelle aspekter af at være en professionel og erhvervsakademiker med et særligt ansvar over for borgere, stat og viden.
Periode2021
BegivenhedstypeKonference
PlaceringAalborg, DanmarkVis på kort
Grad af anerkendelseInternational

Emneord

  • Teori og praksis
  • Didaktik
  • professionshøjskole