Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dansk netværk for regionalforskere (Ekstern organisation)

Aktivitet: Medlemsskab - typerMedlemskab af forskningsnetværk

Se relationer på Aarhus Universitet

Chris Kjeldsen - Medlem

  • Integrerede Geografiske og Sociale Studier
Netværket tæller i alt 13 deltagende forskningsinstitutioner/institutter med tilsammen 37 forskere. De deltagende institutioner er Anvendt Kommunal Forskning (AKF), Center for Landdistriktsforskning (CLF tidligere IFUL) og Institut for Grænseregionsforskning (IFG), Syddansk Universitet, Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) (Bornholm), Forskningscenter Foulum, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø (JPM), Det jordbrugs-videnskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet, Institut for Geografi og Geologi samt Skov & Landskab, Afdelingen for By- og Landskabsstudier, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet, Reg Lab, København, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig For-andring, Forskergruppen MOPUS, Roskilde Universitet, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Afd. for By, Bolig og Ejendom (BBE), Aalborg Universitet
20102013

Ekstern organisation

NavnDansk netværk for regionalforskere

ID: 38304744