Aarhus Universitet (Ekstern organisation)

Aktivitet: Medlemsskab - typerMedlemskab af udvalg, råd og nævn

Se relationer på Aarhus Universitet

Berit Lassesen - Formand

Arbejdsgruppen til etablering af fælles mål for undervisningsevaluering på AU

Aarhus Universitet (AU) ønsker til stadighed at forbedre kvaliteten af universitetets uddannelser, den udbudte undervisning samt at understøtte et frugtbart uddannelsesmiljø ved at sikre de bedst mulige vilkår for de studerendes læring og gennemførelse
Undervisningsevaluering er et vigtigt redskab med henblik på skabelse af en fælles dialog og et fælles ansvar for gode undervisningsforløb. Det er derfor helt centralt for AU at inddrage de studerendes og undervisernes vurdering af undervisningen i arbejdet med at kvalitetssikre og udvikle såvel enkelte fagelementer som uddannelsernes faglige profil. De studerende kan bidrage med en vurdering af, om undervisningen fagligt, pædagogisk-didaktisk og gennem den praktiske tilrettelæggelse giver mulighed for at udvikle den viden, de færdigheder og de kompetencer, som er indeholdt i læringsmålene, og som vil blive honoreret til eksamen. I den forlængelse ønsker Det tværgående bånd for uddannelse at nedsætte en ar- bejdsgruppe, hvis overordnede opgave bliver at udarbejde et forslag til fælles mål for systematisk undervisningsevaluering på AU, der tilgodeser forskellige evalueringskulturer, undervisningsformer og læringsmål.
I arbejdsprocessen bør tilstræbes høj grad af involvering af de faglige miljøer og studienævn.

Arbejdsgruppen forventes at påbegynde sit arbejde medio november 2012, og der er frist for arbejdsgruppens arbejde primo maj 2013. Gruppen sammensættes af repræsentanter fra hovedområderne, herunder fra de pædagogiske enheder, uddannelsesledelsen og institutledelsen samt fra studentersiden. Arbejdsgruppen for undervisningsevaluering refererer til Det tværgående bånd for uddannelse, og den sekretariatsbetjenes af Hanne Kargaard Thomsen (Kvalitetsen- heden).
nov. 2012okt. 2013

Ekstern organisation (Akademisk)

NavnAarhus Universitet
PlaceringAarhus
ByÅrhus
LandDanmark

    Emneord

  • Undervisningsevaluering, Kvalitetssikring i de videregående uddannelser

Publikationer

ID: 49058937