Aarhus Teater (Ekstern organisation)

Aktivitet: Medlemsskab - typerMedlem af bestyrelse og direktion

Beskrivelse

Styregruppen for Ej blot til lyst

Århus teaters teater og skole samarbejde 2015 - 2018

EJ BLOT TIL LYST TEATER SOM DIDAKTISK VÆRKTØJ Målgruppe: Lærere og elever i dansk i folkeskolen. Både lærere, som ikke har erfaring med, men lyst til, at arbejde meddramapædagogik i dansk - og mere teatervante undervisere. Der kræves ingen teaterfaglige forkundskaber. Bliv klogere på Ej Blot Til Lyst Projekt Ej Blot Til Lyst består af dramapædagogiske praksisforløb med lærer / klasse og derudover af kompetenceudviklingskurser /workshops for dansklærere. Aarhus Teater har indgåetpartnerskaber med 6 folkeskoler i Aarhus og Odder, som vil havefortrinsret til projektet. Men der vil i det omfang, der er ledigepladser, være mulighed for, at andre skoler i Aarhus Kommune kandeltage. Aarhus Teater påbegynder fra september 2015 et 3-årigt projekt, der har fokus på - gennem de æstetiske lærerprocesser, somscenekunsten tilbyder – at målrette indsatsen mod danskfagetscentrale elementer, sprog og tekst, og de konkrete danskfagligekompetenceområder i folkeskolens Fælles Mål: Læsning,Fremstilling, Fortolkning og Kommunikation.
Periode20152018
Sted for afholdelseAarhus Teater, Danmark

Emneord

  • Teater og skole samarbejde