Terrestriske Naturtyper 2011 - udvikling og areal

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReport

Årets rapport omfatter en præsentation af udbredelsesområde og areal for 34
lysåbne terrestriske naturtyper baseret på de seneste kortlægnings- og
overvågningsdata. Rapporten retter særligt fokus på udviklingstendenser i udvalgte indikatorer for tilstanden på de intensivt overvågede stationer i de lysåbne naturtyper tørre overdrev på kalkholdig sand, kalkoverdrev, sure overdrev, tidvis våde enge, hængesæk, tørvelavninger, avneknippemoser samt kildevæld. Udviklingen bygger på overvågningsdata fra 2004 til 2009, da der kun er indsamlet ganske få data i 2010 og 2011
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number of pages118
ISBN (Print)978-87-92825-64-3
ISBN (Electronic)2244-9981
StatePublished - 2012
SeriesVidenskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number35

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 51802417