Terrestriske Naturtyper 2006: NOVANA

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReport

  • Department of Terrestrial Ecology
Overvågningen af den danske natur på land omfatter 18 naturtyper, der indgår i EU's habitatdirektivs
Original languageDanish
PublisherDanmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
Number of pages70
StatePublished - 2007
SeriesFaglig rapport fra DMU
Number643

    Research areas

  • Terrestriske naturtyper, nuværende tilstand, pH, nitrat i vand, kvælstof i mos og lav, tilgroning

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 12570917