Om undervisning af første og anden orden

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Artiklen beskriver og diskuterer undervisningsbegrebet sådan som det tager sig ud med afsæt i Niklas Luhmanns sociologiske systemteori. Undervisning ses som kommunikation, der sigter på, at deltagerne tilegner sig viden og færdigheder, de ikke kan forventes at lære gennem den blotte medleven i verden. Undervisningsbegrebet kobles til tre centrale didaktiske temaer: Første tema omhandler spørgsmålene om undervisningens hensigt. Andet tema omhandler iagttagelse af elevens læring. Tredje tema omhandler det vi, med afsæt i systemteorien, vil kalde andenordensundervisning eller: undervisning om undervisning. Koblingen til didaktikken viser, hvorledes det systemteoretiske blik giver mulighed for at reflektere over undervisningen på nye måder.
Original languageDanish
JournalStudier i Læreruddannelse og - Profession [LUP]
Volume2
Issue number1
Pages (from-to)30-46
Number of pages16
ISSN2445-8538
StatePublished - 19 Apr 2017

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 111216428