Konsensus og konflikt: Organiseringen af den tekniske forskning i Danmark 1900-1960

Research output: Book/anthology/dissertation/reportPh.D. thesis

    Henrik Knudsen, Denmark
Translated title of the contributionConsensus and Conflict : The Organisation of the technical Research in Denmark 1900-1960
  Det danske erhvervslivs tilpasning til og mulighederne for at fastholde danske arbejdspladser i en ny globaliseret økonomisk verdensorden er for tiden genstand for en ophedet debat. Behovet for strukturæn­dringer har i den sammenhæng medvirket til at sætte fokus på den danske forsknings­politik, hvilket har ført til reorganisering af forskningssystemet og til drasti­ske instrumentelle omprio­riteringer af indsatsområderne. Spørgsmålet er imidlertid, hvor meget nyt der er i alt dette. Afhandlingen afdækker, hvordan den tekniske forskning under de to verdenskrige og i tredi­vernes kriseår i lighed med den nutidige diskussion blev promoveret som en dynamisk om­stillingsfaktor, og hvordan det var medvirkende til med til at skabe nye institutioner i det danske forsk­ningssy­stem såsom Akademiet for de tekniske Videnskaber (1937) og Det teknisk-videnskabelige Forsk­ningsråd (1946). Industriens, viden­skabens og statens forskellige interesser og strategier i disse forskningspolitiske spil diskuteres indgående.
Original languageDanish
Place of publicationAarhus
PublisherAfdeling for Kunsthistorie, Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet
Number of pages432
StatePublished - 2005

    Research areas

  • Technical sciences, Politics of Research, 20th Century

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 231246