Indikatorer for terrestriske naturtyper inden- og udenfor habitatområderne, 2013: NOVANA

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReport

Denne rapport omfatter en rapportering af de indsamlede data fra 2011-13 for de
18 lysåbne naturtyper, der blev overvåget i første programperiode. Desuden er der en beskrivelse af overvågningsprogrammets indikatorer. Disse indikatorer er forskellige for de forskellige naturtyper. Der er foretaget en sammenligning af en række indikatorer inden for og uden for habitatområderne. Overordnet set er der for de fleste undersøgte indikatorers vedkommende en bedre status inden for end uden for habitatområderne
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number of pages46
StatePublished - 25 Jun 2015
SeriesScientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy
Volume157

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 88923056