Virksomhedsfilosofi indtager børnehaven

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

    Marie Fugl, Denmark
  • Communication
New Public Management er over de danske daginstitutioner. Målet er mere kvalitet for pengene, men det vækker modstand i daginstitutionerne. Pædagoger og ledere bør dog forholde sig proaktivt til de nye styringsformer, hvis de vil påvirke udviklingen, lyder det fra forskerne bag nyt forskningsprojekt.
Frank Meier, Poul Poder og John B. Krejsler er - med støtte fra BUPL´s forskningspulje netop gået i gang med at undersøge, hvilke konsekvenser New Public Management-bølgen har for det pædagogiske felt i projektet 'Kampen om 'Kvalitet' i daginstitutionen: På tværs af Profession, Ledelse, og Forvaltning'.
Original languageDanish
JournalBoern og Unge
Issue number51
Pages (from-to)12-15
Number of pages4
ISSN0006-5633
StatePublished - 30 Nov 2008

    Research areas

  • Leadership, preschools

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 201652