Kuldstørrelsen hos mink påvirkes ikke af let reduceret fodring gennem flushing og parring

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommunication

Documents

  • Heard Health and Produktion Management
  • Department of Animal Health and Bioscience

Ved fodring efter ædelyst gennem flushing og parring vil mange minktæver genvinde den kropsvægt de havde ved livdyrvurdering. Hvis de også skal have dækket deres behov for næringsstoffer gennem implantation og drægtighed er der stor risiko for at de bliver for fede op til fødsel. Vi undersøgte derfor om en let reduceret fodertildeling gennem flushing og parring, kan give plads til den ønskede fodertildeling gennem implantation og drægtighed, uden at den positive effekt af flushing på kuldstørrelsen påvirkes. Forsøget viste, at en reduktion af fodertildelingen på 11 % gennem flushing og parring ikke påvirkede hvalperesultatet og at dette afhænger af fodertildelingen i hele perioden frem til fødsel. Det konkluderes, at mink kan få det fulde udbytte af flushing på kuldstørrelsen, selvom der holdes lidt igen med fodertildelingen. Derved kan tævernes foderbehov tilgodeses helt frem til fødsel, uden at tæverne bliver for fede.

Original languageDanish
Title of host publicationAktuel pelsdyrforskning - Temadag på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet - d. 15. september 2009 : Intern rapport Husdyrbrug, nr. 17, 2009
EditorsPeer Berg
Place of publicationFoulum
PublisherAarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet
Publication year2009
Pages11-19
Publication statusPublished - 2009

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 2725939