Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Et kritisk refleksivt perspektiv på videnskabelige tekster

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

Kapitel giver en indføring i læsning og vurdering af videnskabelige tekster om sundhedspædagogik, sundhedsfremme og forebyggelse. Videnskabelige tekster har i dag status som den ypperligste vidensformidling inden for forskning, og tekster publiceret i videnskabeligt anerkendte tidsskrifter anses for at repræsentere en troværdig og sandfærdig viden. Imidlertid hviler al forskningsformidling på forskning og undersøgelser, der er gennemført efter forskellige videnskabelige traditioner og metoder, hvilket igen har betydning for de resultater, som forskningen producerer. For at kunne vurdere udsigelseskraften i forskningens resultater er det vigtigt, at sundhedsprofessionelle har indsigt i de overordnede videnskabelige forskningstraditioner med henblik på at kunne gennemskue og reflektere over forskningsbaseret litteratur og den viden som den producerer. Refleksion vil i dette tilfælde sige at være bevidst om, at empirisk forskning er tolkende, og at dens argumenter konstruerer det, som forskeren ønsker at sige noget om.

Målet med kapitlet er, at læseren bliver i stand til at reflektere over den forskningsbaserede litteratur, og kan evaluere dens tilgang/metode, samt hvordan man omsætter resultaterne til en sundhedspædagogisk praksis.
Efter at have læst kapitlet kan læseren:
•Skelne mellem forskellige videnskabelige metodetilgange og de paradigmer, som de bygger på
•Vurdere videnskabelige tekster, forskningens resultater og dens udsigelseskraft
•Reflektere over etiske problemstillinger, som forskellige forskningstraditioner rejser i relation til sundhedsfremme/-pædagogik
Original languageDanish
Title of host publicationSundhedspædagogik i sundhedsfremme
EditorsVenka Simovska, Jeanette Magne
Number of pages17
Place of publicationKøbenhavn
PublisherGad
Publication year2012
Edition1.
Pages247-264
Chapter15
ISBN (print)978-87-12-04618-9
Publication statusPublished - 2012

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 48928736