Koncept til måling af udvaskning fra markstakke af dybstrøelse

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommunication

  • Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Denmark
  • Finn Pilgaard Vinther, Denmark
  • Department of Agroecology and Environment
  • Integrated Geographical and Social Studies

Rapport om kvælstofudvaskning fra markstakke

Resumé og konklusioner:
Der er gennemført et projekt om kvælstofudvaskning fra markstakke. Undersøgelserne er udført med henblik på at fastsætte en metode, der kan anvendes til at påvise evt. udvaskningstab.

Projektets gennemførelse
Dansk Landbrugsrådgivning har i samarbejde med Danmarks JordbrugsForskning gennemført et projekt om kvælstofudvaskning fra markstakke. Undersøgelserne er udført med henblik på at fastsætte en metode, der kan anvendes til at påvise evt. udvaskningstab.

Projektet blev iværksat i efteråret 2003, hvor der blev udvalgt otte ejendomme i samarbejde med de lokale planteavlskonsulenter. Konsulenterne har gennemført prøvetagninger af markstakke og jord og har også beskrevet dybstrøelse og staldtype, samt hvordan markstakken var overdækket. De praktiske undersøgelser blev afsluttet i foråret 2004.

Følgende lokale centre har deltaget i projektet (tallet i parentes angiver det nummer, som er anvendt for den pågældende markstak i rapporten: Familielandbrugets Landbrugsrådgivning (1), LandboMidt (2), Djursland Landboforening (3 og 4), Jysk Landbrugsrådgivning (5), Vestjysk Landboforening (6) og LandboFyn (7).

Styregruppen for projektet har været sammensat af repræsentanter fra Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks JordbrugsForskningog Dansk Landbrugsrådgivning. Skov- og Naturstyrelsen har haft formandskabet og har også finansieret projektet.

Original languageDanish
Title of host publicationPlanteavlsorientering
Number of pages18
VolumeNr. 07-597
Place of publicationLandscentret, Skejby
Publication year2008
Publication statusPublished - 2008

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 1051020