Demokrati og offentlighed: Redaktionelt forord

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal article

    Anne Engelst Nørgaard, DenmarkRikke Alberg Peters, Denmark
Der er i dag i den vestlige verden en udpræget konsensus om demokratiet som den bedste styreform, ligesom der er en solid tradition for at betragte den offentlige samtale som omdrejningspunktet i den demokratiske proces. Alligevel er der langt fra enighed om, hvordan begreberne demokrati og offentlighed skal fortolkes, endsige hvilke udfordringer nutidens demokratier og offentligheder aktuelt står over for i et nationalt og globalt perspektiv. I løbet af de seneste år har der været en stigende interesse for demokrati og et sandt boom af demokratiteorier og forskningsprojekter, der dels søger at kortlægge demokratibegrebets skiftende betydninger, dels søger at koble begrebet til et bredere felt, hvor beslægtede begreber som deltagelse, magt, folk, medborgerskab, inklusion og innovation rykker i centrum. SLAGMARK nr. 69 sætter fokus på demokrati- og offentlighedsbegrebets historiske udvikling, aktuelle vilkår og fremtidige muligheder. Temasektionen består af en række bidrag fra forskere som tematiserer demokratiet ud fra samfundsfaglige, historiske, idéhistoriske og filosofiske felter.
Original languageDanish
JournalSlagmark
Volume69
Pages (from-to)7-14
Number of pages8
ISSN0108-8084
StatePublished - 2014

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 84898400