Frederik Schiern og universalhistorien

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • History Department
Den danske historiker Frederik Schiern er et af de væsentligste eksempler på, hvordan den historiefilosofiske inspiration fra Hegel prægede det danske historiefags udvikling i 1830'erne og 1840'erne. I disse år og frem til sin død i 1882 udviklede Schiern tanker om historievidenskab som historiefilosofi og om universalhistorie hinsides de nationale rammer. For senere generationer af historikere dannede dette ikke kun noget, man kunne afgrænse sig fra, men også en kilde til inspiration. Ved at se nærmere på disse tanker kan man nuancere forståelsen af det danske historiefags udvikling. Måske kan man dermed samtidig udfordre de teoretiske og metodiske overvejelser, som ligger til grund for moderne historikeres opfattelse af deres fag.
Original languageDanish
JournalFortid og Nutid
Issue1
Pages (from-to)19-40
Number of pages22
ISSN0106-4797
Publication statusPublished - 2008

    Research areas

  • Uses of History, Philosophy of History, History writing, Theories of History, history of ideas, Hegelianism

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 10343422