The Case of Monsieur Hulot

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal article

  • Department of Information and Media Studies
Artiklen diskuterer iscenesættelsen af karakteren Hulot (Jacques Tati) - særligt hvorvidt hans kvaliteter som 'good guy' ikke blot har med hans karaktertræk at gøre, men også med instruktørens kunstneriske og ideologiske projekt, som Hulot kropsliggør.
Udgivelsesdato: 2009
Original languageEnglish
JournalP.O.V.
Issue number28
Pages (from-to)75-84
Number of pages10
ISSN1396-1160
StatePublished - 2009

    Research areas

  • Good guy, comedy, Hulot, Play Time, Jacques Tati, style, French cinema

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 19435950