Barnehagen, læring og den nasjonale konkurranseevnen: Når 'barnets danning' blir parameter i en global kunnskapsøkonomi

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

Barnehagens praksis blir stadig oftere innlemmet i nasjonale utdanningsstrategier, som henter næring i forestillingen om den nasjonale konkurranseevnen i en global kunnskapsøkonomi. I denne artikkelen gir jeg et overblikk over styringskjeder fra transnasjonale (OECD, EU m.m.) via nasjonale til kommunale og profesjonelle aktører som i disse år utvides betrakteligt og samtidig strammes op. Jeg drøfter hvordan økte og eksternt definerte krav endrer rammene for pedagogenes eller barnehagelærernes danningsarbeid i barnehagen. Forestillingene om danning som tradisjonelt har dominert i velferdsstaten, og som har røtter i reformpedagogikken, havner dermed under press. Dette gir konkurransestatens forestillinger om danning en fordel, som er mer inspirert av teorien om rasjonelle valg (rational choice theory), og som fokuserer på «den opportunistiske person» som gjennom livslang læring utvikler sin kompetanse som innovativ iverksetter.

Original languageNorwegian
Title of host publicationDanning i barnehagen : Perspektiver og muligheter
EditorsKjetil Steinsholt, Maria Øksnes
Number of pages26
Place of publicationOslo
PublisherCappelen Damm
Publication year2013
Pages69 - 94
ISBN (print)978-82-02-36860
Publication statusPublished - 2013

    Research areas

  • Dannelse/demokrati/værdier, Internationalisering/globalisering, Early childhood, Læring, Uddannelsespolitik

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 54421510