Rejseserien - mellem engagerende journalistik, forbrugerorientering og tv-underholdning

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal article

  • Department of Information and Media Studies
Rejseserier har længe været en populær fjernsynsgenre, men forsk- ningen på feltet er stadig meget begrænset. Artiklen tager afsæt i international og dansk forskning i rejseserier som journalistisk felt. Der argumenteres for, at rejseserier ikke kan vurderes ud fra traditionelle journalistiske kriterier alene, da genren i lighed med livsstilsserier har underholdning som væsentlig præmis. Rejseserien bestemmes som en genrehybrid, der er udspændt mellem tre supertekstgenrer: journalistisk dokumentar, tv-underholdning og forbrugeroplysning. Denne karak- teristik danner grundlag for en tentativ kortlægning af rejseserier på danske tv-kanaler i perioden 1988–20051, hvor 10 prototyper bestemmes ud fra bl.a. valg af programvært og rejseform. Afslutningsvist diskuteres undersøgelsens genreteoretiske perspektiver i relation til den empiriske analyse med fokus på rejseserien som genrehybrid.
Original languageDanish
JournalJournalistica
Volume1
Pages (from-to)133-161
ISSN1901-6220
StatePublished - 2011

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 22629384