Daginstitutioner og udsatte børn: Vi taler meget om behovet for at øge kompetencer - men vi handler mest ud fra behovet for at rette fejl

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Learning Lab Denmark
Artiklen samler en række udvalgte empiriske fund fra undersøgelser om tidlig indsats med henblik på at fremsætte nogle antagelser og en konklusion, der retter sig imod et fremadrettet, innovationspræget perspektiv. Loven om Pædagogiske Læreplaner inddrages i drøftelsen om perpskriver for fremtiden i forbindel med at forbedre indsatsen i dagtilbud i 'kampen mod social arv, udsathed'.
Original languageDanish
JournalPPR
Volume17
Issue number3
Pages (from-to)66-70
Number of pages5
ISSN0909-5873
StatePublished - 2007

    Research areas

  • education, curriculum, early intervention

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 25192