Om religion og evolution: En introduktion

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal article

  • Section for the Study of Religion
I denne artikel introduceres indledningsvis evolutionsteoriens idéhistorie i korte træk. Efter en kritisk beskrivelse af evolutionspsykologiens antagelser, metoder og foretrukne emner opstilles en alternativ anskuelsesmåde, som afviser dele af evolutionspsykologiens grundlag og som argumenterer for kulturens kausale virkning på den menneskelige kognition og ikke mindst den hominine evolution. Ud fra, hvad vi ved om den menneskelige evolution, ses det, at den hominine evolution har en dybde, som sjældent medtænkes i teorier og hypoteser om den menneskelige evolution. Den menneskelige evolution er begyndt længe før homo-arten, endog før Australopithecus, hvor man finder primitive sten redskaber og tilstedeværelse af (dog ikke kontrol over) ild, og hvor de fysiologiske og genetiske forandringer, som førte til mennesket, også var påbegyndt. Dernæst opstilles otte træk, som kan have været til stede i, hvad man kan kalde en 'proto-religion'. Den art, som sandsynligvis har besiddet disse træk, er Homo erectus; men der kan have været ansatser til denne proto-religion endnu tidligere. Artiklen afsluttes med en diskussion af de mest kendte teorier og hypoteser, der har forsøgt at forklare, hvorfor mennesket blev religiøst. Hovedtesen i denne artikel er, at mennesket har udviklet sig som hybridt væsen, dvs. som et væsen hvis biologiske udvikling er gået hånd i hånd med dens kulturelle udvikling. De udgør to sider af samme sag, også i kausal forstand. Mennesket er følgelig et biokulturelt og biosemiotisk væsen.
Original languageDanish
JournalReligionsvidenskabeligt Tidsskrift
Issue number56
Pages (from-to)23-60
Number of pages38
ISSN0108-1993
StatePublished - 2011

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 34736400