FILM I KUFFERTEN: – LEG, FILM OG FORTÆLLING

Research output: Other contributionCommissioned

Leg, læring og medier er tæt sammenknyttede i et moderne børneliv. Børns adgang til legekulturen er i dag betinget af kendskab og adgang til medier, både i form af konkret legetøj (for eksempel spillekonsoller) og i form af råstof og inspiration til leg (for eksempel fortællinger, figurer, sange osv.). Forandringer i måden, hvorpå legen organiseres, betyder, at regler og organiseringsformer i højere grad end tidligere er materialiseret i legeredskaberne (Jessen, 2001, Jessen & Karoff, 2008). Undersøgelser viser at teknologi- og mediebaserede legeredskaber er blevet en nødvendighed som inspiration for og udøvelse af legeaktiviteter. Det medfører, at deltagelse i legeaktiviteter ikke længere er det eneste, som sikrer adgang til legekulturen – nu bliver adgangen til leg et spørgsmål om at kunne forbruge teknologi og medier, samt at have viden om de medier, der tilkendes betydning i en børnegruppe (de Block, 2010, Gulløv & Bundgaard, 2008). Med andre ord er legen blevet medialiseret (Karoff & Johansen 2009, Hjarvard, 2008), hvilket vil sige at legen, ligesom samfundets øvrige sfærer og institutioner, er blevet underlagt en medielogik. Medier kan således ikke længere tænkes som adskilte fra kulturen, medierne er i kulturen – også i legekulturen.

Denne rapport beskriver og undersøger et særligt eksempel på medialiseret leg. På baggrund af feltstudier i fem danske børnehaver, hvor et nyt filmpædagogisk materiale – Film i Kufferten - introduceres, er det rapportens formål at eksemplificere, hvordan børns liv med medier ser ud i spændingsfeltet mellem leg, læring og sociale relationer. Rapporten søger dermed at medvirke til at tegne et mere nuanceret billede af små børns brug af digitale medier, gennem analysen af brugen af en specifik teknologi med et specifikt formål.
Original languageDanish
Publication yearMay 2013
Number of pages41
StatePublished - May 2013

See relations at Aarhus University Citationformats

Projects

ID: 55525592