Primærproduktion i de danske farvande beregnet ud fra den 3d biogeokemiske model HBM-ERGOM

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

Marine moniteringsprogrammer med det formål at følge ændringer i miljøtilstanden af kystnære områder fokuserer ofte på tilstandsvariable (f.eks. næringssalte eller Chl a koncentrationer), hvorimod ratemålinger er mere sjældne. Pelagisk primærproduktion er den eneste rate, som rutinemæssigt bliver målt. Samtidig har den en tæt kobling til næringsstoftilførsler og er den proces, som starter hele kaskaden af eutrofieringsprocesser. Det er derfor vigtigt, at den bliver udtrykt korrekt i dynamiske modeller, som fx bruges til scenarier for eutrofiering. Ratemålinger er desuden vigtige, fordi top-down processer (fx græsning) kan modvirke eventuelle ændringer i Chl a koncentrationer forårsaget af ændringer i primærproduktionen (bottom-up). Ligeledes er Chl a koncentrationen ofte lav hele sommeren, selvom der er en høj næringsaltstilførsel. Dvs. at tilstandsvariable alene ikke giver det korrekte billede af miljøtilstanden, ligesom man ikke kan kalibrere dynamiske modeller korrekt kun ved at bruge tilstandsvariable. I dette studie har vi forbedret beskrivelsen af primærproduktionen i den biogeokemiske 3D model HBM-ERGOM og brugt den til at beregne både Chl a koncentrationen og primærproduktionen. Modellen er valideret mod moniteringsdata fra udvalgte stationer i de indre danske farvande. Vi har efterfølgende brugt modellen til at undersøge betydningen af de lokale næringssaltstilførsler til de danske farvande i forhold til tilførslerne fra Nordsøen og Østersøen og dermed identificere de tilførsler, som forårsager eutrofiering af de indre farvande.

Original languageDanish
Publication year2013
Publication statusPublished - 2013
EventDansk Havforskermøde 2013 - Roskilde, Denmark
Duration: 21 Jan 201323 Jan 2013

Conference

ConferenceDansk Havforskermøde 2013
CountryDenmark
CityRoskilde
Period21/01/201323/01/2013

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 70472202