Prevalence of sexual desire and satisfaction among patients with screen-detected diabetes and impact of intensive multifactorial treatment: Results from the ADDITION-Denmark study

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal article

Seksuallivet er vigtigt for vores livskvalitet. Blandt mænd og kvinder, der har haft type 2 diabetes i lang tid, er seksuelle problemer hyppige. I ADDITION-studiet om tidlig opsporing og intensiv behandling af type 2-diabetes i almen praksis blev patienterne stillet forskellige spørgsmål om deres seksualitet ved 5-års opfølgningsundersøgelsen. Disse spørgsmål dannede baggrund for vores undersøgelse, som viser, at seksuelle problemer også er hyppige blandt mænd og kvinder med diabetes opdaget tidligt i deres sygdomsforløb. Omkring halvdelen af kvinderne og en fjerdedel af mændene i studiet oplevede nedsat lyst til sex, mens omkring en femtedel af kvinderne og en tredjedel af mændene oplevede manglende tilfredshed med deres seksualliv. Denne viden er vigtig, da de alment praktiserende læger således kan være opmærksomme på seksuelle problemer tidligt i deres patienters sygdomsforløb. Dermed kan en eventuel behandling af de seksuelle gener også starte tidligere. Studiet viser desuden, at mænd, som havde en lægepraksis, der tilhørte intensiv-gruppen i ADDITION-studiet, var mindre tilfredse med deres seksuelle liv sammenlignet med mænd, der blev behandlet i praksis, der selv sørgede for at følge de nationale retningslinjer. Dette kan være et statistisk tilfældigt fund, men kan også skyldes en øget følelse af sygelighed blandt disse mænd, når fokus på sygdommen øges. Denne viden er vigtig for de alment praktiserende læger, der får mulighed for at være ekstra opmærksomme på seksuelle gener hos denne gruppe af mænd.
Original languageEnglish
JournalScandinavian Journal of Primary Health Care
Volume33
Issue number1
Pages (from-to)3-10
Number of pages8
ISSN0281-3432
DOIs
StatePublished - Mar 2015

    Research areas

  • Denmark, diabetes mellitus, general practice, personal satisfaction, primary health care, quality of life, sexual health, sexual desire

See relations at Aarhus University Citationformats

Projects

ID: 86365917