Korpusbaseret leksikografi

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal article

Translated title of the contributionKorpusbaseret leksikografi
De første maskinbare tekstkorpora (Brown, LOB og Limas) kan beskrives som polyfunktionale korpora med nogenlunde parallelle tekster. De indeholder et bestemt antal af små, brutalt afskårne tekstdele, idet alle tekster har samme antal løbende ord. De er forudset til at blive anvendt i alle typer af lingvistiske undersøgelser. I praksis har denne antagelse ikke kunne holde. Der argumenteres i artiklen for nødvendigheden af at sammensætte monofunktionale korpora, dvs. korpora, som er sammensat til et ganske bestemt formål.I visse tilfælde vil sådanne korpora med nogle ændringer eller tilføjelser kunne blive brugt ved sammensætning af andre monofunktionale korpora.
Original languageDanish
JournalLexicoNordica
Issue number3
Pages (from-to)5-17
Number of pages13
ISSN0805-2735
StatePublished - 1996

    Research areas

  • HHÅ forskning

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32317252