Fra affald til olie: Kør på gylle, fly på græs

Research output: CommunicationJournal article

  • Jacob Becker
  • Per Sigaard Christensen
    Per Sigaard ChristensenDenmark
  • Anders Mørup
    Anders MørupDenmark
  • Thomas H. Pedersen
    Thomas H. PedersenAalborg UniversitetDenmark
Kloakslam, gylle, husholdningsaffald, kompost og spilprodukter fra fødevarebranchen kan med nøje kontrolleret trykkogning forvandles til bioolie af så høj kvalitet, at det kan indgå som værdifuld erstatning for fossil olie.
Original languageDanish
JournalAktuel Naturvidenskab
Issue number2-2013
Pages (from-to)14-19
Number of pages5
ISSN1399-2309
StatePublished - 15 May 2013

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 79384935