Musik som kommunikativ emotionel praksis i Armadillo

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Department of Information and Media Studies
Artiklen handler om den mental-kropslige kompetence, vi – oftest intuitivt og ureflekteret– anvender, når vi oplever musikalsk formidlede stemninger og emotioner i relation til audiovisuelle medieudtryk. Med afsæt i Philip Taggs defi nition af forskellige musikalske videnstyper argumenteres der for, at denne kompetence bør anerkendes som en særlig form for musikalsk viden, som vi trækker på i vores hverdagslige forståelse af audiovisuelle medietekster. Lydsiden til den danske krigs-dokumentar Armadillo fra 2010 vil blive brugt som eksempel – både på den emotionelle praksis, der knytter sig til det individuelle her-og-nu-møde med fi lmen, men også på den praksis, der
efter følgende knytter sig til offentlighedens reaktion på en dokumentarfi lms anvendelse af musik.
Original languageDanish
Book seriesDansk Musikforskning Online
VolumeSpecial Edition
Pages (from-to)63-78
Number of pages16
ISSN1904-237X
StatePublished - 2014

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 69913219