I Zarathustras spår: Nietzschesångerna

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

  • Ola Nordenfors, Denmark
  • Scandinavian Institute
Uppsatsen behandlar Wilhelm Peterson-Bergers djupa och varaktiga förhållande till Friedrich Nietzsches tänkande; särskilt sångerna till Nietzsche-texter. Vidare demonstreras hur P.-B.:s musikaliska uttryckssätt förändras i kontakt med Nietzsches dikter.
Original languageSwedish
Title of host publicationWilhelm Peterson-Berger - en vägvisare
EditorsBengt Olof Engström, Orwar Eriksson, Lennart Hedwall, Henrik Karlsson
Number of pages18
Place of publicationStockholm
PublisherGidlunds förlag
Publication year2006
Edition1
Pages191-209
ISBN (print)91-7844-709-7
Publication statusPublished - 2006
SeriesKungl. Musikaliska Akademiens skriftserie
Number105
ISSN0347-5158
SeriesWPBI Skriftserie
Number3
ISSN0347-5158

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 2126202