Poser af papir og plast: det afgiftspligtige vareområde

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

    Jette Thygesen, Denmark
  • Department of Business Law

Artiklen behandler de problemstillinger der er i forbindelse med fortolkning af det afgiftspligtige vareområde.

I henhold til lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice, og pvc-folier, svares der afgift af poser, såfremt de frembyder bestemte karakteristika, herunder særligt om de er forsynet med hank eller lignende.

I praksis hersker der imidlertid usikkerhed om den nærmere afgrænsning af det afgiftspligtige vareområde. Tvivlen angår primært to forhold. Dels definitionen af begrebet "hank o.l.", dels betydningen af posens faktiske eller tiltænkte anvendelse ved den endelige afgænsning af det afgiftspligtige vareområde.

Original languageDanish
JournalTidsskrift for Skatter og Afgifter
Volume41
Issue number788
Pages (from-to)3370-3373
Number of pages4
ISSN0908-8431
StatePublished - 10 Oct 2007

    Research areas

  • Environmental tax

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32358905