Harry Potter som transmedia storytelling: franchise, fantasy og fans

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapter

Hvordan kan vi begribe og analysere store blockbustere som f.eks. Ringenes Herre og Star Wars? Hvordan kan vi forholde os analytisk til populære tv-serier som f.eks. Sex and the City, LOST, Game of Thrones og Walking Dead? Hvordan kan vi forstå og analysere den hype som disse store megahit illustrerer? Hvert enkelt eksempel indeholder en række forskellige typer tekster og medier, alt fra bøger, film, tegnserie, computerspil, hjemmesider, omtaler i nyhedsmedierne, diskussionssider på Facebook, fanfiktion, spoilers og merchandises. Nogle af disse tekster er produceret af afsenderen, f.eks. forfatterens bøger eller medieproducentens tv-serie og hjemmeside, andre er produceret af modtageren, f.eks. anmeldelser, spoilers og fanfiktion. Det kan være en udfordring blot at udvælge den eller de tekster man vil analysere, og det er meget svært ud fra en tekstanalyse at forklare, hvorfor en film eller en tv-serie er blevet et stort hit blandt publikum. Selv ikke et empirisk receptionsstudie, kan forklare effekten af disse store mediebrands. Og man kan ikke forklare publikums interesse ved at kun kigge på den enkelte film eller en tv-serie i sig selv. For at forstå den popularitet og kulturelle betydning som disse kendte, globale film og tv-serier skaber, bliver man nødt til at se teksten i kontekst, det vil sige undersøge de kulturelle, produktionsmæssige og tekstlige mediekredsløb som den konkrete film eller tv-serie indgår i.

Dette kapitel introducerer til tre grundlæggende teoretiske tilgange til at forstå film og tv-serier i kontekst, henholdsvis a) tværmediale fortællinger og paratekster der fokuserer på de forskellige tekster og deres indbyrdes sammenhæng, b) franchise, markedsføring og merchandise der forholder sig til afsenderens produktionsmæssige og markedsmæssige kontekster, samt c) seriekultur og fanaktiviteter der belyser modtagernes kulturelle kontekster. I forlængelse heraf, præsenteres en analysemodel, der tager højde for de forskellige typer tekster samt deres kontekster og mediekredsløb. Modellen ligger til grund for den efterfølgende analyse af bestselleren og blockbusteren Harry Potter. Afslutningsvis diskuteres tekstanalysens styrker og begrænsninger i forhold til transmedia fortællinger, og hvordan den evt. kan kombineres med empiriske afsender og modtageranalyser.
Original languageDanish
Title of host publicationMedieanalyse
EditorsPalle Schantz Lauridsen, Erik Svendsen
Number of pages23
Place of publicationFrederiksberg
PublisherSamfundslitteratur
Publication year2015
Pages60-82
Article number4
ChapterDel 1
ISBN (print)978759319918
StatePublished - 2015

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 84512116