Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fokus på små selskaber

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

  • Department of Business Law
Nationalt såvel som internationalt er små selskaber med begrænset ansvar (anpartsselskaber) begyndt at påkalde sig opmærksomhed. I mange EU-medlemsstater, herunder Danmark søges lovgivningen i disse år tilpasset de små virksomheder behov. Dette sker i erkendelse af, at den eksisterende selskabslovgivning ikke er egnet til at regulere små selskaber, da den er for kompliceret og omfangsrig og ofte sigter på at regulere kapitalselskaber. Mange mener derfor, at der gennem en deregulering bør indføres større fleksibilitet. Det er også grundtanken bag anpartselskabsreformen i 1996, hvor man indførte større aftalefrihed omkring selskabets interne forhold ved ophævelse af en lang række af lovens bestemmelser. Forfatteren analyserer i artiklen nogle af de juridske problemer, der knytter sig til deregulering af anpartsselskaber. Herudover behandles et andet spørgsmål i relation til de små selskaber, nemlig spørgsmålet om hvorvidt en harmonisering af de små selskaber med begrænset ansvar er nødvendig, ønskværdig og mulig bl.a. for at lette de små selskabers grænseoverskridende aktiviteter.
Original languageDanish
Title of host publicationSelskabers organisation - Nye tendenser i skandinavisk selskabsret (2)
EditorsRed. af Paul Krüger Andersen
Number of pages41
Place of publicationKbh.
PublisherDjøf Forlag
Publication year1997
Pagess. 25-65
Publication statusPublished - 1997

    Research areas

  • HHÅ forskning

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32293166