Meninger om mad og måltider blandt ældre i eget hjem: En kvantitativ undersøgelse af ældres måltider, sociale rammer, funktionsevne og livskvalitet

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

Manglende viden om madens kvalitet, måltidets rammer, funktionsevne og livskvalitet blandt ældre i eget hjem danner baggrund for denne afdækning. I rapporten undersøges ældres selvvurderede ernæringsstatus og madrelateret funktionsevne, samtidig med at de ældres tilfredshed med madens kvalitet, ønsker til madservice, meninger om måltidets rammer og madrelateret livskvalitet undersøges. 1041 spørgeskemaer besvaret af ældre 65+ år bosiddende i eget hjem i 6 danske kommuner ligger til grund for undersøgelsens resultater.
Resultaterne viste stor tilfredshed med madens kvalitet og god funktionsevne i forhold til borddækning, anretning, opvarmning og indtagelse af måltidet. En stor andel af alle ældre fandt socialt selskab med familie og venner under måltidet attraktivt, og mange enlige ældre fandt det attraktivt at spise alene. Få ældre deltog i madfællesskaber, og for mange ældre lød begrundelsen: føler ikke behov for det. En relativ høj madrelateret livskvalitet for alle ældre blev angivet. Denne viden kan bruges til udarbejdelse af nye studier eller anbefalinger indenfor ældreområdet.
Original languageDanish
PublisherDCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug,
Volume090
Number of pages117
ISBN (Print)978-87-93398-61-0
ISBN (Electronic)2245-1684
Commissioning bodyMiljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen
Publication statusPublished - Feb 2017
SeriesDCA rapport
ISSN2245-1684

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 108937863