Department of Economics and Business Economics

Attendance of routine childcare visits in primary care for children of mothers with depression: a nationwide population-based cohort study

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

DOI

Børn af mødre med depression kommer sjældnere til børneundersøgelser og bliver sjældnere vaccineret end mange andre børn. Dette studie viser, at risikoen for at udeblive fra mindst 50 pct. af alle forebyggende børneundersøgelser var 16 pct. højere for børn af mødre med depression sammenlignet med børn af mødre uden depression. Forskerne fandt, at depression hos moderen øger risikoen for, at barnet ikke deltager i børneundersøgelser og vaccinationer hos den praktiserende læge. Denne sammenhæng ses i flere år, selv når moderen ikke længere kategoriseres som deprimeret. Konsultationer ifm. børne¬undersøgelsen giver lægen mulighed for at identificere psykisk, fysisk eller social mistrivsel, og udeblivelse fra børneundersøgelser eller vaccinationsprogram giver derfor en høj risiko for negative helbreds¬mæssige følger. Resultaterne i dette studie tyder på, at mødet med familier, der kæmper ─ eller tidligere har kæmpet ─ med depression kræver særlig opmærksomhed, hvis velfærden skal nå alle.
Translated title of the contributionDeltagelse i børneundersøgelse og -vaccinationsprogrammet for børn af mødre med depression: Et national populations-baseret studie
Original languageEnglish
JournalBritish Journal of General Practice
Volume68
Issue number667
Pages (from-to)e97-e104
Number of pages8
ISSN0960-1643
DOIs
Publication statusPublished - 2018

    Research areas

  • Journal Article

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 120617998