Hvad er kirkens funktion i forhold til samfundet?

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

På baggrund af det "lutherske paradoks" - adskillelsen af åndeligt og verdsligt OG fremkomsten af fyrstekirker - argumenteres for, at en luthersk kirke som den danske folkekirke bør have en vis grad af selvstændighed.
Original languageDanish
Book seriesKritisk Forum for Praktisk Teologi
Volume147
Pages (from-to)4-12
Number of pages9
ISSN0106-6749
StatePublished - 2017

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 111686136