Den funktionelle metode: en tilgang til empirisk undersøgelse af dannelsesintentioner

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

Den funktionelle metode er et centralt begreb
i Luhmanns analyse af det moderne samfund.
Metoden gør det muligt at undersøge, hvilke
løsninger et system anviser på et givent problem.
Analytisk anlægger den funktionelle metode
altså en problem/løsnings optik. Det er dog
også muligt at vende iagttagelsesforskellen om.
Dermed spørger man: hvilke problem(er) søger
en given løsning at håndtere? I oplægget vil jeg
vise, hvorledes den didaktiske anvendelse af
’virkelige problemer’ historisk har været set som
en mulig løsning på endog meget forskellige
dannelsesintentioner/-problemer.
Original languageDanish
Publication year5 Apr 2017
StatePublished - 5 Apr 2017
EventEmpirisk dannelsesforskning - Mellem teori, empiri og praksis - Forskning og Udvikling, UC Syd, Kolding, Denmark
Duration: 4 Apr 20175 Apr 2017
https://ucsyd.nemtilmeld.dk/images/descriptions/14380/20170113_forskning_konference_program_A4_PRESS_endeligt_program.pdf

Conference

ConferenceEmpirisk dannelsesforskning - Mellem teori, empiri og praksis
LocationForskning og Udvikling, UC Syd
CountryDenmark
CityKolding
Period04/04/201705/04/2017
Internet address

See relations at Aarhus University Citationformats

Projects

ID: 110036370