Danske kystklitter - vegetation og jordbundskemi: Analyse af NOVANA-data 2004-2006

Publication: ResearchReport

  • National Environmental Research Institute
  • Department of Terrestrial Ecology
Original languageDanish
PublisherDanmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
Number of pages66
ISBN (print)978-87-7073-032-7
ISBN (electronic)1600-0048
StatePublished - 2008
SeriesFaglig rapport fra DMU
Number658

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 10894288