Optimering af kemisk udfældning fra afværgeanlæg for at fjerne forhøjede indhold af arsen, jern og mangan i grundvand der udledes til vandløb

Project

See relations at Aarhus University
StatusCompleted
Period15/08/201515/10/2018

ID: 107704316